HOS OSS MØTER DU

_MG_1455_Ann-Sissel-Holthe-martin-undringMartin P.Lundring

Han er født og oppvokst i Bayern i Sør – Tyskland. Etter medisinstudiet i Freiburg jobbet han som turnuslege ved Stensby sykehus i Eidsvoll kommune. Deretter jobbet han ett og et halvt år som assistentlege ved Kvinneklinikken på Buskerud Sentralsykehus i Drammen.

Fra høsten 1999 – 2005 har han vært ansatt ved Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Her ble han i 2004 spesialist i gynekologi og obstetrikk, dvs. spesialist i kvinnesykdommer, svangerskap og fødselshjelp. De siste årene ved AHUS har han som overlege vært medansvarlig for oppfølging og behandling av høyrisiko gravide.

Fra 2005 ut året 2007 jobbet han som overlege ved Seksjon for ultralyd og Fostermedisin ved Kvinneklinikken Rikshospitalet og opparbeidet seg spesialkompetanse innen ultralyd av gravide.

I denne perioden ble han også sertifisert fra ”The Fetal Medicine Foundation” i London noe som gis til spesielt kvalifiserte leger med spesialkompetanse innen tidlig utvidet ultralyd hos gravide.

I januar 2008 ble Spesialistsenteret For Kvinner etablert. Siden da jobber han også som overlege ved Kvinneklinikken AHUS i en 40 % stilling.

ingrid1_MG_1359_Ann-Sissel-HoltheIngrid Helene Østvold

Hun er utdannet legesekretær i 2001 og har jobbet ved klinikken siden 2009