HOS OSS MØTER DU

Martin P.Lundring

Han er født og oppvokst i Bayern i Sør – Tyskland. Etter medisinstudiet i Freiburg jobbet han som turnuslege ved Stensby sykehus i Eidsvoll kommune. Deretter jobbet han ett og et halvt år som assistentlege ved Kvinneklinikken på Buskerud Sentralsykehus i Drammen.

Fra høsten 1999 – 2005 har han vært ansatt ved Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Her ble han i 2004 spesialist i gynekologi og obstetrikk, dvs. spesialist i kvinnesykdommer, svangerskap og fødselshjelp. De siste årene ved AHUS har han som overlege vært medansvarlig for oppfølging og behandling av høyrisiko gravide.

Fra 2005 ut året 2007 jobbet han som overlege ved Seksjon for ultralyd og Fostermedisin ved Kvinneklinikken Rikshospitalet og opparbeidet seg spesialkompetanse innen ultralyd av gravide.

I denne perioden ble han også sertifisert fra ”The Fetal Medicine Foundation” i London noe som gis til spesielt kvalifiserte leger med spesialkompetanse innen tidlig utvidet ultralyd hos gravide.

I januar 2008 ble Spesialistsenteret For Kvinner etablert. Siden da jobber han også som overlege ved Kvinneklinikken AHUS i en 40 % stilling.

.

Martin Dudziak Sørensen

Martin Dudziak Sørensen studerte ved Jagiellonian University Medical College i Krakow og ble uteksaminert i 2005.

Har siden 2008 jobbet som gynekolog og tok sin spesialisering ved Sykehuset i Førde, Haukeland Universitets sykehus og AHUS.
I 2016 jobbet han som overlege ved Sykehuset innlandet Elverum. I 2017 jobbet han som vikar ved Din Gynekolog Jessheim som privatpraktiserende gynekolog. Siste årene har Martin fordypet seg i utredning og behandling av urininkontinens samt alltid vært glad i fødselshjelp og dermed fått en bred erfaring innenfor de fleste kvinnesykdommer.

I tillegg til Norsk snakker han både Polsk og Engelsk

.

Ingrid Helene Østvold

Det er Ingrid du møter i telefonen, og som tar i mot deg når du kommer til oss.
Hun er utdannet legesekretær i 2001 og har jobbet ved klinikken siden 2009