HOS OSS MØTER DU

Martin P.Lundring

Han er født og oppvokst i Bayern i Sør – Tyskland. Etter medisinstudiet i Freiburg jobbet han som turnuslege ved Stensby sykehus i Eidsvoll kommune. Deretter jobbet han ett og et halvt år som assistentlege ved Kvinneklinikken på Buskerud Sentralsykehus i Drammen.

Fra høsten 1999 – 2005 har han vært ansatt ved Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Her ble han i 2004 spesialist i gynekologi og obstetrikk, dvs. spesialist i kvinnesykdommer, svangerskap og fødselshjelp. De siste årene ved AHUS har han som overlege vært medansvarlig for oppfølging og behandling av høyrisiko gravide.

Fra 2005 ut året 2007 jobbet han som overlege ved Seksjon for ultralyd og Fostermedisin ved Kvinneklinikken Rikshospitalet og opparbeidet seg spesialkompetanse innen ultralyd av gravide.

I denne perioden ble han også sertifisert fra ”The Fetal Medicine Foundation” i London noe som gis til spesielt kvalifiserte leger med spesialkompetanse innen tidlig utvidet ultralyd hos gravide.

I januar 2008 ble Spesialistsenteret For Kvinner etablert. Fra 2016 har han jobbet fullt ved Spesialistsenteret For Kvinner .

Hege Lundring

Hege er oppvokst på Råholt i Eidsvoll kommune. Hun reiste til Tyskland i 1994 og begynte å studere medisin i Freiburg i Sør-Tyskland. Avsluttet studiene i 2000 og tok turnustjeneste ved Stensby Sykehus og Sentralsykehuset i Akershus. Hun jobbet som lege fra 2000 til 2009 ved Kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus (Ahus) og ble da spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

I 2009 og ut 2011 jobbet hun som avdelingsoverlege og avdelingssjef ved gynekologisk avdeling på Elverum/Hamar i sykehuset Innlandet. I 2012 kom hun tilbake til Ahus og ble klinikksjef for Kvinneklinikken. Hun ledet Kvinneklinikken frem til 2016.

Fra sommeren 2016 frem til 2019 har hun vært administrerende  direktør i LHL klinikkene og leder for Gjøvik og Lillehammer sykehus i Sykehuset Innlandet.

Hun har savnet pasientkontakten og gleder seg til å jobbe primært med pasienter igjen. Hun ser frem til å bli med på  laget til Spesialistsenteret for Kvinner. Hun jobber fra 1 juni 2019 fast ved senteret.

Ingrid Helene Østvold

Det er Ingrid du møter i telefonen, og som tar i mot deg når du kommer til oss.
Hun er utdannet legesekretær i 2001 og har jobbet ved klinikken siden 2009